Fotoprojekt om natur och miljö får stipendium
2014-07-14

Fotoprojekt om natur och miljö får stipendium

Den 14 juni 2014 presenterades årets vinnare av Hasselbladsstiftelsens stipendier för naturfotografi. Vartannat år delas två stipendier ut; ett på 50.000 kronor och ett på 100.000 kronor. Vinnarna offentliggjordes i samband med den ideella stiftelsen Nordens Arks 25-årsjubileum. I år heter de Jonathan Stenvall och Denise Eriksson.

Hasselbladssstiftelsen är en stiftelse som aktivt arbetar för att främja naturvetenskaplig forskning, kunskapsförmedling och fotografering. Detta gör de bland annat genom att arrangera olika projekt och tävlingar med teman som rör natur och miljö. I år kunde de för fjärde gången dela ut stipendier inom naturfotografi. 2014 års tema var fotoprojekt med särskilt fokus på naturmiljö, biologisk mångfald, landskap i förändring och bevarandet av hotade arter. Läs mer om Hasselbladsstiftelsens arbete här: http://www.hasselbladfoundation.org/ och framkallning av film här: http://www.bgafotocenter.se/

Hasselbladstiftelsens stipendium på 50.000 kronor går i år till ett fotografiskt projekt om miljö och natur i Stockholm. Bakom projektet står Jonathan Stenvall, född 1997. Hans idé är att fotografera artrika naturområden i Stockholm, med särskilt fokus på Råstasjön. Med kamerans hjälp hoppas han kunna visa upp små, lokala ekosystem i området som hotas av de nya höghus som Solna kommun vill bygga i området. Jonathan Stenvalls projekt syftar till att uppmärksamma både kommunpolitiker och allmänhet på natur- och miljölivet i området, och förhoppningsvis få dem att tänka över byggnationsplanerna en gång till. Juryn skriver i sin motivering att projektet är mycket relevant, och att Jonathan uppvisar såväl fotografisk talang som engagemang för miljön.

En personlig fotodokumentation som handlar om tjuvjakten på noshörningar i Sydafrika. Det är vad Denise Eriksson planerar att göra. För sin projektidé tilldelas hon Hasselbladstiftelsens stora stipendium på 100.000. Denise kommer att åka till Sydafrika och tillbringa fem månader med volontärarbete och fotografering. En del av hennes projekt är riktat särskilt mot ungdomar och går ut på att besöka lokala sydafrikanska skolor. Hennes förhoppning är att kunna inspirera andra ungdomar att engagera sig för noshörningarna och den hemska tjuvjakten som pågår. På detta sätt hoppas hon kunna bidra till att uppmärksamma tjuvjaktproblemet och ge noshörningarna en bättre framtid.

CDC Teknik © 2013-2014